Електронни платки за brand candy


Електронни платки за brand candy

 Наименование на платката:

 Описание на платката:

 

ПЛАТКА ЗА ПЕРАЛНА МАШИНА: CANDY

Наличен софтуер за модели:GO146 GO1260D GO1280

GOF106 GOW464D GO496D GO1682D CTG1166 CTY93 CTY1035

 

 

 

 Наименование на платката:

 Описание на платката:

 

 Наименование на платката:

 Описание на платката:

 

 Наименование на платката:

 Описание на платката:

 

 Наименование на платката:

 Описание на платката:

 

 Наименование на платката:

 Описание на платката:

 

 Наименование на платката:

 Описание на платката:

 

сервиз перални